MPO | Tiskové zprávy...rozvoji české elektrizační soustavy

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který vychází z priorit Aktualizace státní energetické koncepce ČR (ASEK). Důvodem je nutnost zajistit, aby česká elektrizační soustava byla.

Dopis ČEPS ve...do elektrizační soustavy ::

Na základě iniciativy vaší organizace dne 14.2.2010 distribuční společnosti vyhlásily zmiňovaný stop-stav na připojování elektráren do české elektrizační soustavy. Od. JUDr. Aleš Spáčil Česká fotovoltaická průmyslová asociace

Biom :: Pavel Bláha...v elektrizační

V české elektrizační soustavě, stejně jako v každé jiné národní soustavě, se mění spotřeba elektřiny během roku, během týdne i během každého dne. Obecně je spotřeba elektřiny vyšší v zimě než v létě, dále je spotřeba elektřiny.

Aktuality

Česká elektrizační soustava spolehlivě plní požadavky, které jsou na ni kladeny z hlediska bezpečné a spolehlivé dodávky elektřiny. Naše elektrizační soustava je však stále více vystavována globálním vlivům okolních soustav.

95/1998 Sb...kterou se stanoví dispečerský řád elektrizační...

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky

ČEPS, a.s...na elektrizační soustavu :: Solarfaktur

2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů bilanční limit pro elektrizační soustavu České republiky, resp. pro

Postup zpracování roční přípravy provozu elektrizační soustavy

Vyhláška č. 95/1998 Sb., kterou se stanoví dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky, se mění takto:

Ze dne 18. Března 2010 o dispečerském řízení elektrizační...

(1) Dispečerské řízení, které slouží k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy, zahrnuje: a) přípravu provozu elektrizační soustavy, b) operativní řízení provozu elektrizační soustavy a c) hodnocení provozu.

Export elektřiny přispívá k řízení elektrizační soustavy

Českou republiku, resp. přes její přenosovou soustavu, protéká proud ve všech směrech, a to nejen směrem k tuzemským, ale i zahraničním odběratelům/spotřebitelům. Přenosová soustava České republiky, kterou provozuje ČEPS, a. s.,

Hrozba "black-outů" elektrizačních soustav

Mimořádné stavy elektrizační soustavy České republiky z minulého týdne jsou jen výrazně slabším odrazem rozpadu elektrizačních systémů v zahraničí. Mediálně nejznámější je výpadek elektřiny v New Yorku v roce 1977, který zasáhl.

EuroEnergie

jsou činnosti provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy České republiky s ohledem na provoz v rámci propojených elektrizačních soustav

ČEZ: Padl historický rekord zatížení elektrizační soustavy ČR

dosáhlo zatížení (okamžitá spotřeba elektřiny – součet spotřeby v daný moment zapnutých spotřebičů) elektrizační soustavy České republiky historického maxima 11 205 MW (hodinový odečet).

Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových...

Předpis č. 80. (1) Výkon, který je odebírán z elektrizační soustavy, lze omezit, nebo výkon, který je dodáván do elektrizační soustavy, lze měnit těmito způsoby:. postup provozovatelů lokálních distribučních soustav se vztahuje § 7.

Fázové transformátory - obrana elektrizační soustavy České...

Fázové transformátory - obrana elektrizační soustavy České republiky, Až do nedávna se přenosové soustavy jednotlivých zemí obešly bez aktivních prvků pro řízení toků výkonů v sítích.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č

přijímána opatření na straně výroben elektřiny připojených k postižené části elektrizační. přenosové soustavy nebo technickým dispečinkem. li v elektrizační soustavě České republiky v rámci propojení se