ČČK - mezinárodní humanitární právo

Co je to mezinárodní humanitární právo? Osnova: Pojem Mezinárodní humanitární právo (MHP) Ženevské úmluvy - hlavní nástroj MHP I. Obecné zásady pro ...

Směrnice rektora, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Směrnice vydané rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a archiv směrnic.

Morální kodex | SAUTER

Morální kodex firmy SAUTER je průvodcem pro naše vztahy s obchodními partnery a orgány, určuje vzájemné zásady spolupráce. Definuje, co očekává firma SAUTER od svých zaměstnanců. Jeho

Etický A Morální Kodex

Etický a morální kodex zaměstnanců příspěvkové organizace Srdce v domě v Klentnici je souhrnem zásad, pravidel a hodnot, které většinou vycházejí z pozitivních vztahů k druhým lidem, k sobě samému a k celé společnosti, a kterými.

Etický kodex zaměstnance

Zaměstnanci Centra vzdělanosti Libereckého kraje přijímají. jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči spolupracovníkům, partnerům, zákazníkům, veřejnosti a organizaci samotné.

Asociace výchovných poradců - Stanovy občanského sdružení

I. Název a sídlo sdružení. Název občanského sdružení: Asociace výchovných poradců, o. s. ve zkratce AVP (dále jen "Asociace") Sídlo Asociace:

etický kodex | Sipral

Naše společnost přijala za své poslání vytvářet a poskytovat hodnoty v podobě technicky vyspělých, vizuálně atraktivních a dlouhodobě spolehlivých ...

Etický kodex zaměstnance

USTANOVENÍ Zaměstnanci Gymnázia a SOŠPg, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvkové organizace, při- jímají Etický kodex zaměstnance, jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech.

Bushido - samurajský morální kodex

Autor : Nippon Příspěvků : 30 Publikováno : 20.01.2005 Shlédnuto : 22584. Bushido je jakýsi morální kodex neboli základní pravidla chování, která byla určena pro vládnoucí třídu samurajů a šechty. V

Etický kodex zaměstnance | Litomyšlská nemocnice

Etický kodex zaměstnance jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči klientům, spolupracovníkům, obchodním partnerům, veřejnosti a nemocnici samotné. Etický

Morální a etický kodex

Tento morální a etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance a dodavatele (dále jen zaměstnanec) společnosti PONDIOS. Dodržování tohoto kodexu sledují vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení. Jeho nedodržování může vést k.

Metodika klasifikace |

Metodika klasifikace. Kompletní metodika včetně požadavků tříd je k dispozici také v PDF formátu. Obsah: Úvod; Vymezení základních pojmů

Profesní etika v medicínském sektoru pro nezdravotnický personál

nebo psychický, strach, apod.), morální zásady a normy selhat.. Znalost morálních norem - kodexů, přestupky způsobené neznalostí pravidel chování. • Formulace podnikového morálního kodexu jsou většinou stručné, snadno pochopitelné a

Slovník pojmů | Ministerstvo financí ČR - proč se finančně ...

Slovník pojmů. Slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční ...

Jan Potměšil: Centrální registr přestupků - JINÉ PRÁVO

Proč registr přestupků Úvodem se lze ztotožnit s názorem, že pod pojmem přestupek si většina veřejnosti představí jen přestupky dopravní ...

Etický kodex | O společnosti | Teplárna České Budějovice a.s.

Zaměstnanci společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. přijímají Etický kodex jako morální závazek, upravující jejich postoje, chování a jednání vůči zaměstnavateli, spolupracovníkům, zákazníkům, dodavatelům a veřejnosti. Každý

Blue Style | recenze cestovních kanceláří

Recenze cestovní kanceláře Blue Style ... Zkušenosti klientů. Verč@ má tuto zkušenost: Září 27th, 2008 v 23.40