Buďte aktivní

Když nechcete být pouhými pasivními uživateli internetu, či ani být nemůžete z povahy vaší práce, pak skončíte dříve, nebo později u webhostingu. Tam si zřídíte vlastní kompletní stránky s možností nejrůznějších úprav a nastavením podle vašich potřeb. To je případ běžného uživatele privátního, ale i firemního, bez větších nároků na služby a prostor na netu. Zvláště tam, kde nejsou ve firmě IT odborníci, se tato cesta jeví jako nejschůdnější pro základní firemní prezentaci a běžné aplikace pro styk se zákazníky.

Profesionální přístup

Jak ale jednou překročíte meze běžnosti, musíte bezpodmínečně vaše internetové fungování dostat na úroveň o stupeň, či dva vyšší. V zásadě můžete zainvestovat do svého vlastního procesoru, zajistit si dostatečnou konektivitu i další věci a provozovat celý projekt sami, s obsluhou svých vlastních odborníků. Tak to dělají opravdu velké firmy, s dostatkem financí i odborníků, kteří se o všechno starají. Pro běžného uživatele je ale mnohem lepší pronájem managed serveru.

Published

Updated

Author